Gräv och Transport i Piteå

Vårt åkeri har funnits i branschen sedan 1982 då under namnet Holms Åkeri. 2006 bytte vi namn till Gräv och transport i Piteå AB – GOTAB.

Vi är i direkt samverkan med BDX företagen med ett 15 – tal fordon, vi kan därför erbjuda specialtransporter, mark och anläggningsarbeten, plognings-och snöröjningsuppdrag.

Följebil/varningsbilar är något som vi också erbjuder.

Hyr en påfylld sandlåda som körs ut på hösten och hämtas in på våren.

GOTAB ser fram emot att tillgodose ditt behov av transporter.

Gräv och Transport i Piteå